poddebami8 

N A S Z E   P R Z E D S Z K O L E

Moje przedszkole to mój drugi dom,                
bo stawia na Mnie-
na moje szczęśliwe dzieciństwo                
i na mój wszechstronny rozwój.

Powiedz mi, a zapomnę
pokaż, a zapamiętam
pomóż wziąć udział
a zrozumiem…

 • Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości
 • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności
 • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym
 • Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo
 • Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami
 • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki / imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców

Oferujemy dzieciom:

 • Wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną prowadzącą zajęcia;
 • Funkcjonalne i estetyczne sale zajęć;
 • Nowoczesny i bezpiecznie urządzony, kolorowy plac zabaw z ogródkiem upraw prowadzonych przez dzieci;
 • Posiadamy obszerną literaturę dla dzieci;
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć;
 • Bezpośredni kontakt z przyrodą, sztuką.

Oferta placówki: 

 • Zajęcia umuzykalniające;
 • Koncerty muzyczne;
 • Teatrzyki;
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej;
 • Zajęcia języka angielskiego;
 • Wycieczki.
 • Terapia logopedyczna
 • Zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Współpraca z Biblioteką Miejską
 • Religia
 • Praca na programach autorskich

W organizacji procesu edukacyjnego

 • preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka, wykorzystujemy elementy koncepcji pedagogicznych m. in Labana, Freineta oraz pedagogikę zabawy;
 • Poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci;
 • Wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. W trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów;
 • Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu;
 • Stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań.

Absolwenci naszego przedszkola są:

 • Aktywni, twórczy, chętni do działania;
 • Potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych;
 • Mają ukształtowane poczucie własnej wartości;
 • Są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji.

W naszym przedszkolu dajemy dzieciom możliwość:

 • Poznawania i rozumienia siebie i świata;
 • Odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości;
 • Rozróżniania podstawowych wartości- dobra, miłości, przyjaźni;
 • Inicjowania zachowań proekologicznych;
 • Kreatywnego myślenia;
 • Nabywania umiejętności poprzez działanie.

 

 

 

 


 

 

 
   Nasze przedszkole
 
Copyright ©2018 by poddebami8
Kreator Stron www